Boss Luxury và Khách Hàng - Nữ Diễn Viên / MC : Thanh Vân Hugo

Boss Luxury và Khách Hàng : Nữ Hoàng Doanh Nhân 2017 Giang Lee

Boss Luxury và Khách Hàng - Nữ Hoàng Hoa Hồng 2017 : Bùi Thanh Hương

Boss Luxury và Khách Hàng - Nữ Doanh Nhân Quỳnh Phạm

Phan hoi khach hang