Khảo Sát Thực Tế #1 : Phản ứng của gái xinh khi đeo siêu đồng hồ 2 tỷ

Khảo Sát Thực Tế #2 : Mang đồng hồ xa xỉ giá 300 triệu ra phố đi bộ và mời đeo thử

Khảo Sát Thực Tế #3 : iPhone X vẫn được chọn nhiều hơn Vertu xa xỉ

Khảo Sát Thực Tế #4 : Ai sẽ kể được tên nhiều thương hiệu đồng hồ nhất ?

Khảo Sát Thực Tế #5 : Chọn Vertu "cảm ứng" hay Vertu "cục gạch" ?